Heidefeesten

Boekentaswijding (i.s.m. Kinderkoor Lirica)

De jaarlijkse boekentaswijding in samenwerking met kinderkoor Lirica. Het kinderkoor zingt enkele prachtige liederen tijdens de viering
met dank aan onze

PARTNERS & SPONSORS